↑ Return to TS

Kontakt

Centrum voľného času Trstená

Koordinátorka: Zdenka Abrahamová

Mail: zdenka.abrahamova@cvctrstena.sk

Mobil: 0907 137 856


Celokrajskí partneri a sponzori: