O Bambiriáde

Čo je Bambiriáda

Bambiriáda je festival práce s deťmi a mládežou vo voľnom čase. Je to aktívna prezentácia občianských združení, centier voľného času a ďalších subjektov, ktoré pracujú s deťmi a mládežou vo voľnom čase. Vďaka Bambiriáde majú každoročne tisíce detí a mladých ľudí možnosť spoznať a vybrať si pre seba najlepšiu volnočasovú aktivitu.

Tradícia a návštevnosť

Bambiriáda sa koná raz v roku v mestách Žilinského kraja. Trvá celý týždeň a jej bránami prejde okolo 20 000 návštevníkov.

Prehliadka

Bambiriáda má formu prehliadky pod holým nebom, kde majú jednotlivé združenia svoje stánky alebo dômyselné prezentácie a súčasťou „mestečka“ je vždy pódium.


Celokrajskí partneri a sponzori: