«

máj 05

Projekt Bambiriáda je ukončený

Bambiriada_endFestival Bambiriáda koordinovala na Slovensku 11 rokov Rada mládeže Žilinského kraja. Zatiaľ najdlhšie trvajúci projekt RMŽK sa stal synonymom dobrovoľníckej práce ale aj spolupráce organizácií v mnohých mestách. V roku 2014 sa konal posledný ročník Bambiriády na Slovensku ale aj v Českej republike.

RMŽK ako koordinátor upustila od realizácie ďalších ročníkov vzhľadom k zmeneným okolnostiam. Veríme, že spolupráca a sieťovanie organizácií bude v mestách Žilinského kraja pokračovať aj bez Bambiriády. Svojou ďalšou činnosťou sa budeme o to zasadzovať.