«

»

jún 28

Bambiriádni dobrovoľníci podali ruku už po jedenásty krát

33311. ročník Bambiriády na Slovensku sa niesol v duchu motta „Podaj ruku“. Je to pozitívna obmena názvu európskej kampane „NO HATE“ (Bez nenávisti), do ktorej sa už niekoľko mesiacov zapája hlavný koordinátor krajského festivalu, Rada mládeže žilinského kraja. Mestskí koordinátori chceli zvýrazniť, aká dôležitá je úcta ku každému človeku, čo tiež symbolizuje podaná ruka.

Festival sa uskutočnil v 6 mestách žilinského kraja: Žilina, Námestovo, Martin, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Trstená. Uskutočnil sa v tomto roku netradične a to počas troch týždňov od 2. do 21. júna. Festivalovými bránami prešlo takmer 20 000 návštevníkov. Viac ako 100 miestnych organizácií prezentovalo rôznymi formami svoju voľnočasovú ponuku pre deti a mládež.

Vyvrcholením týždňových festivalov v jednotlivých mestách boli hlavné prezentačné dni. V slovenských pomeroch to znamená: pódium postavené na námestí, stovky vystupujúcich, ktorí prezentujú svoje talenty – od hasičského útoku cez tanec, hudbu, divadlo až po sebaobranu. Návštevníci zbierajú do bambipasov pečiatky, ktoré dostávajú za zvládnuté súťaže. V desiatkach stánkov dobrovoľníckych organizácií získavajú drobné odmeny a tiež spoznávajú možnosti na pestré trávenie voľného času.

V tomto roku mladí ľudia odvážne podali ruku krajskej samospráve. Uskutočnili v každom bambiriádnom meste diskusiu s poslancami zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. I keď prišlo málo mladých ľudí v niektorých mestách, o to viac diskutovali. Politici a mládež si na seba musia zvykať, aby nekomunikovali len počas predvolebnej kampane. Preto by mali skúmať svoje potreby a možnosti spolupráce počas celého funkčného obdobia politikov. Tieto diskusie sú sľubné začiatky vzájomnej spolupráce.

Počas celého týždňa sa v mestách konali sprievodné podujatia. Podporovali myšlienky kampane: „Bez nenávisti“ a „Podaj ruku“. V organizáciách sa konali dni otvorených dverí. Partneri festivalu ponúkali svoje služby mladým ľuďom za zľavnené vstupné alebo celkom zadarmo. Deti športovali na rôznych turnajoch a navštevovali tvorivé dielne. Tam sa ukázala sila miestnych komunít, ktoré zmobilizovali veľa pestrých atrakcií a aktivít. Ponúkli deťom a mladým ľuďom bohaté voľnočasové vyžitie počas celého týždňa.

Festival sa uskutočnil pod záštitou župana Juraja Blanára, 7 primátorov Bambiriádnych miest a s podporou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Bambiriáda – festival práce s deťmi a mládežou sa na Slovensku koná od roku 2004. Je súčasťou medzinárodného podujatia, v ktorom úzko spolupracuje s Českou republikou. Hlavným koordinátorom Bambiriády je Rada mládeže Žilinského kraja.

Jozef Yoyo Korený
krajský koordinátor Bambiriády 2014