«

»

jún 21

Diskusné stretnutie poslancov VÚC s mládežou v Martine na Bambiriáde 2014

diskusia_MT11.6.2014  sa v CVČ KAMARÁT  začali sprievodné podujatia festivalu práce s deťmi a mládežou Bambiriáda 2014, nad ktorým prevzal záštitu primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar. Hlavný organizátor je RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA v Žilinskom kraji a v Martine Centrum voľného času KAMARÁT.

Prvé sprievodné podujatie  odštartovalo Diskusné stretnutie poslancov VÚC s mládežou, ktoré sa konalo v CVČ KAMARÁT v Martine. Pozvaní boli všetci  poslanci  VÚC, ale iba dvaja sa mohli tohto stretnutia zúčastniť –  Paed.Dr. Katarína Tomášová a Paed.Dr. Peter Vons. Poslanci svojím rozprávaním o ich práci vo VÚC, kompetenciách a službe ľuďom zaujali takmer 80  študentov z  Martinského parlamentu mladých a Žiackych školských rád  stredných škôl v Martine a okolí. Rozprávali  nielen o tom , čo je ich náplňou  na poslaneckom poste, ale rozprávali aj o svojej profesii a pustili mládež aj do svojho súkromia.

Festival práce s deťmi a mládežou Bambiriáda v Žilinskom kraji sa v roku 2014 nesie v duchu európskej kampane- BEZ NENÁVISTI .  „Podaj ruku“ je symbolickým mottom festivalu, ktorým organizátori chcú mladým ľuďom aj širokej verejnosti ponúknuť kvalitnejšiu cestu človeka k človeku. Ak si ľudia úprimne podajú ruky, predídu nenávistnému vzťahu.   Poslanec Peter Vons ocenil motto tohtoročného festivalu, ktoré vyzýva ľudí , aby si navzájom pomáhali , podali si ruky a nielen  bez nenávisti, ale aj bez závisti, aby pomohli  iným a dodal, že závisť je veľmi zlá a spomaľuje človeka vo svojom vlastnom rozvoji, pretože ho núti pozerať sa na iných len cez svoje vlastné ciele.  A symbolické srdiečko na plagáte Bambiriády, by mal mať každý človek otvorené pre všetkých  , ktorí nemajú toľko šťastia a mal by sa s nimi podeliť  o ich starosti..  Poslankyňa Katarína Tomášová  hodnotila toto stretnutie  pozitívne a dodala, že by sa mohlo konať viac takýchto aktivít s mládežou, čo potvrdil aj Peter Vons.

Aktivity Bambiriádneho festivalu sú zamerané na zbližovanie ľudí s rôznymi názormi, postojmi, s rôznym poslaním.  Vyvrcholením Bambiriády budú prezentačné dni, kde pred širokou verejnosťou kreatívnou formou odprezentujú svoju celoročnú činnosť pre deti a mladých ľudí dobrovoľnícke mládežnícke organizácie, centra voľného času a iné inštitúcie a zároveň im ponúknu možnosť zapojiť sa do ich aktivít , a tak získavať nové zručnosti a kompetencie. Bambiriáda 2014   pod záštitou Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja a primátorov príslušných miest,  sa organizuje v mestách   Námestovo, Trstená, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Žilina.    Bambiriáda 2014  sa v Martine koná 21. júna 2014 na Divadelnom námestí.

[nggallery id=25]