«

»

aug 06

Bambiriádna bodka v Martine

martin16

Festival práce s deťmi a mládežou, Bambiriáda 2014 zavŕšil svoj 11. ročník hlavným prezentačným dňom v Martine. 3 týždne venované deťom a mladým v 6 mestách Žilinského samosprávneho kraja priniesli 75 sprievodných podujatí, ktorých sa zúčastnilo 5000 návštevníkov.

Mesto Martin sa zapísalo v tomto roku výrazným rekordom – na pódiu počas hlavného prezentačného dňa vystúpilo najviac, t.j. 669 detí a mladých. Prinášame komentáre priamo od zúčastnených:

 

„Dňa 21.6.2014 sme sa zúčastnili v Martine „Bambiriády“ – Festivalu práce s deťmi a mládežou. Motto akcie: „Podaj ruku….bez nenávisti“. Hlavný program bol na Divadelnom námestí v Martine a my sme  ako krúžok „Svet inými očami“ pri „CVČ Kamarát“ pripravili pre súťažiace deti úlohu – nakresli svet svojimi očami. Deti nás prekvapili naozaj zaujímavými postrehmi a pohľadmi. Dali nám nazrieť do svojich citlivých a úprimných duší. Svet je pre nich dom so záhradkou, rozkvitnutá lúka plná kvetov, dúha a motýle, sídlisko a kamaráti, láska a úsmev… Najkrajšie práce budú na výstavke v CVČ Kamarát.“

 

„Sobotňajšie vystúpenie na akcií BAMBIRIÁDA v meste Martin. Počas vystúpenia sa naši členovia predviedli  s choreografiami spoločenských tancov od najmenších tanečníkov. Ďakujeme všetkým našim supiš tanečníkom za reprezentáciu nášej AKNELY.“

 

„11.6.2014  sa v CVČ KAMARÁT  začali sprievodné podujatia festivalu práce s deťmi a mládežou Bambiriáda 2014, nad ktorým prevzal záštitu primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar. Našu škôlku reprezentovali tanečnice z 3.B triedy s pani učiteľkou Deniskou a Aničkou.“ (MATERSKÁ ŠKOLA JOZEFA LETTRICHA)