«

»

jún 07

Program 7.6.2014 – Liptovský Mikuláš

Námestie osloboditeľov, Liptovský Mikuláš

9:00

Otvorenie

Príhovor primátora, poslancov VÚC

9:20

Spojená škola LM

9:25

ŠZŠMŠI Liptovský Ján

9:35

CVČ LM

9:50

Spojená škola LM

9:55

Žrebovanie

10:20

ŠZŠ Liptovský Hrádok

10:30

eRko – HKSD LM

10:40

Predstavenie organizácií

10:55

Žrebovanie

11:00

Klub AIKIDO

11:15

Dobrovoľná požiarna ochrana

11:35

EZŠ biskupa Jura Janošku LM

11:40

Jessy

11:45

EGJT LM

11:55

Žrebovanie

12:00

CVČ LM

12:15

CVČ LM

12:20

Komunitné centrum Nový svet Hlboké

12:30

ZŠ Aurela Stodolu LM

12:50

ZŠ apoštola Pavla

12:55

Žrebovanie

 

13:10

EGJT LM

13:20

Záver

Okolo pódia postavíme spolu s rôznymi organizáciami stanové mestečko, v ktorých sa budú prezentovať:

1. Klub AIKIDO
2. ZŠ apoštola Pavla
3. ZŠ M.M.R.
4. SOŠ Drevárska
5. eRko LM
6. eRko Okoličné
7. Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany
8. CVČ
9. SPŠ Polytechniská
10. Anielik