«

»

apr 23

Program 14.6.2014 – Ružomberok

Námestie Andreja Hlinku
9:30-13:00

– prezentáciá aktivít organizácií,
– pódiové vystúpenia detí a mládeže,
– súťaže, tvorivé dielne, zábava pre deti a ich rodičov

 

V stánkoch na Námestí A. Hlinku budú prezentovať svoju činnosť:

Súkromná ZUŠ Jánoš, CVČ Elán, Spojená stredná škola, Stopka N.O., Slovenský skauting 9.zbor, Materské centrum Nevedko, Mestská knižnica, Špeciálna základná škola, Stredná zdravotná škola M.T.Schererovej, Základná umelecká škola Ľ. Fullu, Raiffeisen Bank, Materská škola Š. Moyzesa, Mestská polícia, Štátna polícia, Súkromná ZŠ a Súkromný ŠKD Dotyk, Domka