«

»

jún 09

Aj v Žiline sa diskutovalo

diskusiaZA01

Dňa 9. júna sa v Nadácií Polis uskutočnila Diskusia mladých ľudí s poslancami Žilinského Samosprávneho Kraja v zastúpení pána Mgr. Martina Barčíka, RNDr. Petra Dobeša, Ing. Martina Kapitulíka, Mgr. Róberta Kaššu a Ing. Andreja Sočuvku. Od Začiatku panovala veľmi príjemná atmosféra okorenená humorom.

Už v samotnom názve je diskusia, teda celé stretnutie spĺňalo všetky jej náležitosti. Vďaka tomuto dňu mali mladí ľudia možnosť spoznať osobnosti poslancov, ich cestu k tomuto povolaniu, kompetencie, činnosti, ktoré vykonávajú a komunikačné kanály, prostredníctvom ktorých môžu podávať svoje návrhy a postrehy. Nechýbali otázky zo strany publika týkajúce sa reálneho prostredia, v ktorom žijeme. Veríme, že toto stretnutie bolo novým začiatkom v komunikácií medzi mládežou a poslancami.

[nggallery id=9]