«

»

apr 23

Sprievodné podujatia – Martin

Centrum voľného času – KAMARÁT   pripravilo tieto aktivity:

– 11.6.2014 – diskusné stretnutie s poslancami Žilinského samosprávneho kraja

– 16. 6. 2014 – do 20. 6. 2014 – Servisy voľného času – od 13,00 – 15,00 hod. –  biliard, stolný tenis, X-box liga, internet

– Výtvarná súťaž – komix A3 – Podaj ruku…, Bez nenávisti – vyhodnotenie prác

– Výtvarná súťaž – grafity, návrh prác na A3, A4, – výber najlepších prác, ktoré budú odprezentované na námestí v prezentačný deň na paneloch, ktoré pre vás pripravíme.

–  Anglická jazyková škola OXFORD, Martin – voľný vstup do priestorov školy, bezplatná vyučovacia hodina, resp. voľný vstup na vyučovací proces.

Turčianska galéria Martin – Bienále fantázie pod názvom „SRDCE“ – prehliadka (0,50€) – bezplatne interaktívne aktivity a propagačné materiály (pre deti so vstupenkou Bambiriády) od 10,00 – 16,00 hod.

Matica Slovenska Martin – od 16.6.2014 – 20. 6. 2014 voľný vstup do výstavných priestorov matičného domu v čase od 10,00 – 16,00 hod. so vstupenkou Bambiriády