«

»

apr 23

Program 14.6.2014 – Námestovo

Amfiteáter Námestovo
13:00- 17:00 

 

13:00 – 13:15

Otvorenie Bambiriády, mažoretky CVČ, príhovor primátora, slávnostne prestrihnutie pásky

13:15 – 13:30

Pódiové vystúpenie detí a mladých z CVČ

13:30 – 14:00

KICK BOX – Triebeľ

14:00 – 14:15

Finalisti súťaže – Orava má talent

14:15 – 15:00

Spoločná akcia hasičov, policajtov, červeného kríža, záchranárov a členov Orava Rescue Systém

15:00 – 17:00

Prezentácia činnosti pre deti hry, súťaže práca s prírodným materiálom

 

Na Bambiriádu 2014 Vás pozývajú:

CVČ „Maják“

Súkromná ZUŠ Fernezová

eRko Námestovo

Domka – združenie saleziánskej mládeže, Námestovo

Združenie saleziánov spolupracovníkov, stredisko Námestovo

CPPPaP Námestovo

SZUŠ Pierot

Spojená škola internátna

Kinderland – zábavné detské centrum

K&F Projekt

Stredný odborná škola – Hattalova Námestovo

Súkromná stredná odborná škola EDUCO

CVČ pri Strednej odbornej škole technickej