«

»

jún 18

Bambiriáda 2014 „ bez nenávisti“ v Žiline sa stala výzvou

V týždni od 9.-14. júna 2014 sa v Žiline uskutočnila Bambiriáda – festival práce s deťmi a mládežou. Počas celého týždňa sa uskutočnilo viacero aktivít zameraných pre deti aj mládež mesta a jeho okolia. Vyvrcholením podujatia bol prezentačný deň, kedy  sa na pódiu vystriedalo 500 účinkujúcich z mesta. Vzácnym hosťom bol aj  mládežnícky súbor z Bosny.

Svoje dvere počas týždňa deťom a mladým ľuďom otvorili Mestská plaváreň, Považská galéria, Stanica Záriečie, Escape klub, Krajská knižnica aj Mestské divadlo. Z týchto ponúk  najviac mladých ľudí zaujal koncert kapiel v Escape klube.

V pondelok 9.6.2014 mladým ľudom  bola ponúknutá  diskusia s poslancami žilinského samosprávneho kraja z volebného obvodu Žilina. Oblasťami konštruktívnej diskusie boli témy týkajúce sa života mladých ľudí. Pozvanie na toto stretnutie prijalo 5 poslancov a iba desiatka mladých ľudí. Táto skutočnosť vytvára  výzvu pre Radu mládeže Žilinského kraja aj pre Žilinský samosprávny kraj do budúcnosti-  systematický pracovať s mladými ľuďmi, aby mali záujem o veci verejné, ktoré môžu pozitívne  ovplyvniť zmeny v ich životoch aj v  spoločnosti.

V sobotu 14.6.2014 sa na Mariánskom námestí uskutočnila prezentácia činnosti organizácií, ktoré sa venujú podpore talentov detí a mládeže v Žiline a okolí. Okrem pódiových vstúpení mali účastníci možnosť zastaviť sa  pri prezentačných stánkoch organizácií, ktorých v tomto roku bolo menej ako po predchádzajúce roky. Aj táto skutočnosť  vytvára výzvu do budúcnosti- systematický pracovať  s mladými ľuďmi a ich lídrami, aby otvorili dvere svojich  klubovní, oddielov, spoločenstiev a dovolili nahliadnuť do ich činnosti aj tým, ktorí ich nepoznajú. Aby sa nebáli spolupracovať a navzájom sa podporovať.